Vítejte na stránkách ateliéru GERTEN s.r.o.

                                              Náš ateliér se zaměřuje na pomoc obcím a městům v oblasti                                                   projekční přípravy zahradních a krajinářských úprav.

   Nabízíme řešení:

 • Parků - návrhům nových nebo revitalizací starých ploch.
 • Prostor před význačnými budovami.
 • Náměstí – zpravidla revitalizací starých.
 • Areálů mateřských škol a základních škol, univerzitních kampusů.
 • Areálů pečovatelských zařízení.
 • Lázeňských areálů a zoologických zahrad
 • Hřbitovů – návrhy rozšíření, úprava stávajících.
 • Zeleň obytných celků – regenerace sídlišť, izolační pásy zeleně, ozelenění nových obytných celků. 
 • Výrobních závodů – ochranné pásy zeleně, zkvalitnění prostředí, regenerační plochy.
 • ................ a jiné drobné projekty.

   Dále se věnujeme:

 • Systémům zeleně sídel - metoda spočívá v hodnocení stavu základních ploch městské a krajinné zeleně a jejich začlenění do funkčních typů. Hodnocení silných a slabých stránek a návrh opatření pro zlepšení stavu.
 • Uplatňování moderních technologií, které zlepšují podmínky růstu stromů a keřů.
 • ..................zahradnímu koučinku.

   Nejen naše webové stránky, ale i my jsme v neustálém dynamickém vývoji. :-)

Gerten s.r.o.
Gerten s.r.o.