Krajinářská architektura - gerten s.r.o. 

Autorizovaný architekt pro obor krajinářská architektura.

Krajinářskou architekturu vnímáme jako tvorbu životního prostoru s ohledem na přírodní podmínky, kde důležitou roli hrají nejen prostorové, provozní a funkční vztahy, ale i celkové estetické pojetí. 

gerten krajinářský architekt
Zpracováváme projekty ve všech stupních projektové dokumentace. Úzce spolupracujeme s dalšími architekty, urbanisty a projektanty jednotlivých stavebních profesí, pracovníky památkových ústavů a zástupci měst a obcí, dále také s realizačními stavebními a zahradnickými firmami. Při realizaci našich návrhů nabízíme autorský dozor. Externě spolupracujeme i s jinými kolegy našeho oboru. Zkušenosti máme nejen s návrhy městské zeleně (soukromé zahrady i předzahrádky, parky, dětská hřiště, mateřské školy, vnitrobloky, veřejná prostranství, historické parky, hřbitovy, obchodní centra, sídla firem, zoologická zahrada, divadlo, střešní zahrady), ale i s obnovou a regenerací zeleně na venkově, městě apod.

Zajistíme: - projektovou činnost ve všech stupních projektové dokumentace - autorský dozor - inventarizaci a dendrologické posouzení dřevin a ocenění dřevin navržených k odstranění - jednání na úřadech a se správci inženýrských sítí a jejich příslušná vyjádření - realizace sadových úprav ve spolupráci s ověřenými realizačními firmami
Podrobnosti a reference naleznete v našem PORTFOLIU